Vine!

Local de campanya

Raval de Martí Folguera, 4

Casal Despertaferro

Martí Napolità, 7

Llista per Reus

#1 Marta Llorens

#1 Marta Llorens

SANITAT I EDUCACIÓ

Mestra d’adults, membre del TEBAC, militant de la CUP, sòcia del Casal, vinculada en el món de l’escoltisme.

#2 Edgar Fernàndez

#2 Edgar Fernàndez

SERVEIS SOCIALS I SERVEIS PÚBLICS

Educador social, ex militant de la CAJEI, membre de la CUP i Endavant.

#3 Mònica Pàmies

#3 Mònica Pàmies

MEDI AMBIENT

Docent d’informàtica per adults, militant de la CUP, i promotora de la comissió animalista.

#4 Francesc Valls

#4 Francesc Valls

SERVEIS SOCIALS

Sociòleg i investigador a la URV, membre de la colla dels Xiquets, militant de la CUP.

#5 Mariona Quadrada

#5 Mariona Quadrada

CULTURA I PARTICIPACIÓ

Professora de cuina, filòloga, militant de la CUP.

#6 Antoni Nogués

#6 Antoni Nogués

MEDI AMBIENT

Activista ecologista, professor de cicles formatius.

#7 Anna Robledo

#7 Anna Robledo

JOVENTUT I EDUCACIÓ

Sociòloga, professora de llengua, membre del Casal i militant de la CUP i Endavant.

#8 Esteve Rodríguez

#8 Esteve Rodríguez

CULTURA

Ex militant de Maulets i Catalunya Lliure, músic i involucrat en l’educació en el lleure, activista dels CDR.

#9 Carlota Vendrell

#9 Carlota Vendrell

JOVENTUT I ANTIRACISME

Tècnica de comunicació militant de la CUP, Endavant, Casal i Reus Refugi.

#10 Ricard Aragonès

#10 Ricard Aragonès

URBANISME I TERRITORI

Geògraf, membre de la plataforma Defensem La Sedera i la plataforma antifeixista 15G, militant d’Endavant.

#11 Anna Simó

#11 Anna Simó

SANITAT I SERVEIS PÚBLICS

Investigadora en l’àmbit de la salut i el medi ambient, militant de la CUP de Reus.

#12 Xavier Forcadell

#12 Xavier Forcadell

SERVEIS PÚBLICS I ENERGIA

Enginyer industrial, militant de la CUP i de l’ANC, vinculat al món de l’educació en el lleure.

#13 Alina Ballester Rodríguez

#13 Alina Ballester Rodríguez

Il·lustradora i membre de l'AE Mulassa.

#14 Pep Llauradó Marimon

#14 Pep Llauradó Marimon

Activista i membre de Xiquets.

#15 Laia de Salvadó Pàmies

#15 Laia de Salvadó Pàmies

Estudiant, membre d'Arran i l'Hora Violeta.

#16 Roger Vinaixa Siuró

#16 Roger Vinaixa Siuró

Comercial i militant de l’Esquerra Independentista.

#17 Mireia Romeu Ferran

#17 Mireia Romeu Ferran

Professora de llengua catalana i membre de Salvem la Sedera.

#18 Oriol Sales Vallverdú

#18 Oriol Sales Vallverdú

Estudiant de Publicitat i militant del SEPC.

#19 Roser Palomar Fonts

#19 Roser Palomar Fonts

Educadora social i membre de l'AE Mulassa.

#20 Miquel Saperas Tuset

#20 Miquel Saperas Tuset

Desenvolupador web i soci del Casal Despertaferro.

#21 Neus Anglès Borràs

#21 Neus Anglès Borràs

Estudiant d'Història i Dret, membre d'Arran i l'Hora Violeta.

#22 Andreu Escolà Llevat

#22 Andreu Escolà Llevat

Membre de GEPEC.

#23 Helena Bolaños Baquero

#23 Helena Bolaños Baquero

Administrativa i membre d'H2O.

#24 Josep Mª Esteban de la Fuente

#24 Josep Mª Esteban de la Fuente

Jubilat i ex sindicalista de CCOO.

#25 Marta Sureda Romero

#25 Marta Sureda Romero

Autònoma, del comerç local, sòcia del Casal Despertaferro.

#26 Ramon Llop Juncar

#26 Ramon Llop Juncar

Actor, membre del TEBAC i ex militant del PSUC.

#27 Rosa Tort Vernet

#27 Rosa Tort Vernet

Infermera de cures pal·liatives, activista veïnal i ex militant del PSUC.

S #1 Carme Pagès Pallisé

S #1 Carme Pagès Pallisé

Professora i membre del GEPEC i Som lo que Sembrem.

S #2 Miquel Reverté Mariné

S #2 Miquel Reverté Mariné

Administratiu, membre d'H2O i activista per la cultura.

S #3 Marta Puig Beltran

S #3 Marta Puig Beltran

Treballadora social, sòcia del Casal i regidora de la CUP en aquest mandat.

S #4 Xavier Angelergues Abella

S #4 Xavier Angelergues Abella

Visitador mèdic i regidor de la CUP en aquest mandat.

S #5 Anna Olivé Corral

S #5 Anna Olivé Corral

Química, activista antiespecista i membre de la CUP i Hora Violeta.

S #6 Oriol Ciurana Zaragoza

S #6 Oriol Ciurana Zaragoza

Autònom, dels Xiquets de Reus i regidor de la CUP en aquest mandat.

S #7 Àngels Paixà Bertran

S #7 Àngels Paixà Bertran

Activista per l'escola catalana i la sanitat pública i membre de Reus Refugi.

S #8 Xavi Milian Nebot

S #8 Xavi Milian Nebot

Periodista i historiador, membre de la CUP i el Casal Despertaferro.

Programa

La CUP té com a un dels seus pilars bàsics el respecte i la cura del Medi Ambient. Cal que, en totes les àrees i transversalment els aspectes mediambientals i de benestar animal siguin prioritaris. La minimització, el reaprofitament, la reducció de residus i el compromís amb el planeta han de ser la base del funcionament de l’Ajuntament. Per aquest motiu, cal reduir els recursos malbaratats: aigua, energia, materials… i potenciar-ne la seva reutilització per a reduir els residus. Cal potenciar l’ús d’energies renovables i impulsar una consciència ecològica entre la ciutadania pera facilitar l’adquisició d’hàbits respectuosos amb les persones i el nostre entorn natural i urbà.

Benestar animal | Municipalitzar el servei de recollida i acollida d’animals i ampliar els parcs canins.
Gestió de residus | Gestió directa, reactivar les plantes de recollida selectiva, fiscalitat ambiental i reduir
Recursos ambientals | Crear zones verdes sostenibles, implantar horts urbans i garantir qualitat de l’aire
Energia | Potenciar la producció energètica i reducció del consum i garantir-ne l’accés a tota la ciutadania
Aigua | Potenciar un consum eficient i implantarl a Nova Cultura de l’Aigua que acabi amb transvasaments
Model Urbà | Protegir sòl rústic i potenciar zones verdes i agràries per garantir corredors biològic
Consciència | Promoure l’educació ambiental per fomentar l’equilibri entre l’ús urbà i el medi natural

El fet de donar exemple, conscienciant i facilitant eines perquè la cura del medi ambient sigui adquirida com un hàbit en les tasques quotidianes, serà una de les nostres empremtes. Entenem com indispensable la inclusió de criteris mediambientals, de respecte als animals i de l’entorn, tant en el dia a dia com en la contractació de qualsevol servei i en la compra d’equips i materials.

Programa complet

Els nostres barris s’han anat transformant progressivament pera esdevenir actualment un mosaic d’identitats diverses que enriqueixen la convivència. Per tal de fomentar-la, defensem un model que ampliï i consolidi drets polítics, socials i econòmics pera tota la població, basat en el respecte a la pluralitat i la diversitat cultural, lingüística i de tots els elements que conformen la identitat de cada persona. Apostem pel feminisme de classe, adreçat a conquerir condicions de vida dignes al conjunt de les dones, per tal de donar una resposta més global i completa l’encreuament dels diferents eixos de desigualtat: gènere, origen ètnic, classe social, diversitat funcional, edat, opció sexual, expressió de gènere o identitat de gènere.

Espai Públic | Derogar l’ordenança del civisme i recuperar el carrer com a espai de socialització i comunitat
Joventut | Fer participar el jovent com a motor dels barris: esport, salut, lleure, cultura, educació…
Feminisme | Crear una regidoria feminista per implantar polítiques transversals i interseccionals
LGTBI+ | Educar per erradicar les actituds LGTB-fòbiques i implementar polítiques inclusives.
Antiracisme | Promoure plans per acabar amb la discriminació d’accés a serveis i exercici de drets
Gent gran | Fomentar l’activitat i participació comunitària per teixir suports mutus contra la dependència
Diversitat funcional | Realitzar polítiques per l’augment de l’autonomia i la corresponsabilitat social

La recuperació de la identitat de barri i de corresponsabilitat en la vida col·lectiva, a través de la participació i la coneixença del veïnat, és la millor eina pera construir uns barris identificats amb la ciutat i que tinguin en la convivència i el respecte a la pluralitat la seva aposta perviure segures i amb dignitat. Des de l’apoderament i l’autoorganització podem acabar amb el fantasma del masclisme, el feixisme, l’homofòbia, la xenofòbia i tota ideologia intolerant.

Programa complet

La CUP té com a objectiu prioritari que totes les persones de la ciutat puguin accedir a un habitatge digne, una necessitat indispensable per desenvolupar els àmbits de la nostra vida. Cal incloure, en el planejament urbanístic, l’increment de l’habitatge públic perquè avui és insuficient. Entenem la mobilitat com un dret que facilita l’accés de qualsevol col·lectiu en qualsevol indret. Vetllem per l’educació pública inclusiva i amb els recursos que calen perquè arribi a tothom. Defensem la sanitat pública com un dret universal per al benestar integral de la ciutadania. Apostem per un urbanisme social que prioritzi les persones i les seves necessitats com un dret.

Habitatge | Tenir un fons d’habitatge d’emergència social. Recuperar l’ús dels pisos buits a mans de grans tenidors. Negociar uns preus de lloguer màxims a la ciutat. Dotar-nos d’un pla contra la pobresa energètica.
Drets socials | Garantir l’empadronament a tothom i crear una targeta de ciutadania. Incrementar els recursos de l’àrea de Benestar Social.
Mobilitat | afavorir l’ús de la bicicleta. Revisar el transport públic en funció de l´ús dels combustibles menys contaminants.
Educació | vetllar per la inclusió i la no segregació escolar per barris o zones de la ciutat.
Urbanisme | establir mecanismes de participació popular en la presa de decisions. Replantejar el POUM (Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal). Recuperar espais públics que afavoreixin la relació social.

La lluita pel dret a l’habitatge serà com fins ara, un dels nostres pals de paller. Entenem que sense un sostre, les persones no podem desenvolupar-nos com a tals i, per tant, ens aboquem a l’exclusió. Apostem per un model de municipi i barris més just, cohesionat i integrador. Creiem que les persones amb mobilitat reduïda han de poder disposar de serveis municipals quan ho necessitin i que la planificació urbanística s’hi ha de vincular. La millor aposta de la ciutat per la sanitat no és apostar per grans centres sanitaris deficitaris, sinó desenvolupar polítiques socials que garanteixin la salut de la ciutadania i recuperar la vida comunitària perfer-ho possible

Programa complet

Enfront del model capitalista, agressiu, autoritari, explotador i altament desposseïdor de la riquesa col·lectiva, volem construir una societat on puguem compartir la riquesa i prioritzar la vida de les persones. La CUP de Reus volem que es potenciï, des del municipi, les empreses d’Economia Social i Solidària (ESS), el conjunt d’iniciatives que tenen com a objectiu resoldre necessitats de qui les impulsen per sobre de l’ànim de lucre. Reus no és només el nucli urbà, tenim un terme municipal integrat per masos, rieres i espais d’horta massa oblidats.

Agricultura | Impulsar el Parc Agrari de Reus per fer front a la disminució de treballadores de la terra. Creació d’una marca agrícola pròpia per potenciar els productors locals.
Indústria | Oferir alternatives a la deslocalització d’empreses. Crear una comercialitzadora municipal d’energia verda. Prioritzar la contractació pública a empreses de l’ESS.
Comerç | Donar suport al comerç de barri i de proximitat. Preservar l’activitat dels Mercats municipals. Fer una política de fiscalitat que gravi més les grans superfícies.
Turisme | Prioritzar el turisme cultural i natural davant del turisme de sol i platja. Establir una moratòria sobre noves construccions destinades a l’allotjament turístic.
Noves tecnologies | Desplegar una xarxa de connexió a internet oberta als espais públics de la ciutat. Apostar pel programari lliure a l’administració local.

Les iniciatives d’Economia Social i Solidaria poden ser un factor important per a un model alternatiu de desenvolupament a la ciutat. Apostem per la distribució equitativa de la riquesa i que incorpori la perspectiva feminista. Un model inclusiu, que recuperi les sobiranies vinculades a necessitats vitals (alimentació, energia, comunicacions, finançament, cures). En una societat en canvi constant, cal preparar el teixit productiu del municipi perquè les transformacions del capitalisme no representin una pèrdua de drets laborals ni impactin negativament en l’economia de la ciutat.

Programa complet

Transformar des del municipalisme implica desplegar polítiques d’aprofundiment democràtic i de justícia social. El paper dels ajuntaments i les xarxes associatives a nivell local va ser determinant per a poder engegar el referèndum de l’1-O i la resposta solidària del 3-O. No obstant, la recentralització de l’estat espanyol ha afectat greument a l’autonomia financera dels municipis. Hem de recuperar les sobiranies a nivell local per poder atendre millor les necessitats de les persones.

República Catalana | Defensar els drets civils i polítics del poble català. Impulsar l’Assemblea Municipalista dels Països Catalans. Impulsar accions institucionals i populars que accelerin la ruptura democràtica amb l’estat.
Serveis Públics | Municipalitzar el servei de recollida de residus i neteja viària en mans d’FCC. Tenir en compte els criteris ambientals en l’adquisició de l’aigua al municipi. Revisar els preus del servei funerari de Reus. Impulsar un servei comarcal d’acollida i recollida d’animals.
Hisenda | Impulsar una fiscalitat progressiva al municipi a través de les ordenances (IBI, IAE), que pagui més qui més té. Fer un estudi i una auditoria dels serveis municipals externalitzats.
Organització de l’administració | Fer un Pla d’Acció Municipal al consistori. Donar representació als treballadors en els òrgans rectors d’empreses públiques i organismes autònoms. Vetllar per la implementació de les clàusules socials en matèria de contractació pública.

Fins ara, els governs municipals han utilitzat la fiscalitat municipal com un instrument amb intencionalitat partidista. Nosaltres volem posar-la al servei de la redistribució de la riquesa, amb criteris progressivitat, justícia social, cura del medi ambient i perspectiva feminista. Hem d’enfortir els serveis públics al municipi perquè els destinataris som les persones que hi vivim, enlloc d’afavorir els negocis a empreses de l’IBEX 35.

Programa complet

Campanya A Reus sempre toca

Diari de campanya

cup reus no pellicer

La CUP de Reus no formarà part d’un govern continuista encapçalat per Carles Pellicer

Aquestes darreres setmanes hem mantingut espais de treball i reunions contínues, sent fermes amb el nostre propòsit de governar per una alternativa transformadora i d’esquerres a la ciutat. Avui s’ha consumat un acord per formar govern municipal, encapçalat per Carles Pellicer (Junts per Reus, ERC i Ara Reus), del qual l’assemblea de la CUP de Reus ha rebutjat formar-ne part.

El primer que vam fer l’endemà de les eleccions municipals del 26 de maig va ser interpel·lar Esquerra Republicana per investir Noemí Llauradó com a primera alcaldessa d’aquesta ciutat i posar fil a l’agulla a un govern d’esquerres i republicà. Vam valorar opcions, les vam escoltar i vam posar els nostres objectius sobre la taula, perquè la CUP no vol governar pel fet de governar, sinó per la capacitat de transformar la realitat d’aquesta ciutat.

Llegeix més

La CUP de Reus només treballa per formar un govern republicà i d’esquerres

El PSC ha de triar entre fer alcalde Carles Pellicer o votar a favor de la investidura de Noemí Llauradó

La CUP de Reus només treballem en un únic escenari: un govern d’esquerres i republicà, encapçalat per Noemí Llauradó, candidata d’ERC a l’alcaldia. És el canvi que ha triat la ciutadania, una alternativa de govern que reflecteixi un compromís de ciutat republicana, feminista i progressista, amb vocació de transformació social.

L’independentisme d’esquerres (CUP i ERC) ha sumat, en les darreres eleccions, 11.194 vots, 1.500 més que la candidatura de Carles Pellicer. A més, no volem deixar de banda els 2.012 vots de la candidatura d’En Comú Podem que, tot i no haver tret representació al ple, ens indica que som majoritàries les forces d’esquerres favorables al dret a l’autodeterminació.

Llegeix més
govern noemi llaurado

Oferim a Noemí Llauradó (ERC) liderar un govern alternatiu d’esquerres i republicà

Emplacem Noemí Llauradó a generar les condicions necessàries per articular un projecte de canvi a Reus i, amb els nostres vots, investir-la com a primera alcaldessa de la ciutat

Durant la campanya electoral hem defensat que la ciutat necessita una alternativa al govern de Carles Pellicer i Ara Reus, amb una agenda indiscutiblement social i de majoria republicana. Després que ho hagi deliberat l’assemblea de la CUP de Reus i amb un mandat molt clar, oferim el nostre suport a Noemí Llauradó i a Esquerra Republicana perquè lideri una aposta valenta pel govern municipal de Reus.

Llegeix més

Volem rellançar els Mercats com a centres de servei alimentaris

“Els mercats són un servei públic. Mentre es continuï donant permisos d’obertura a grans supermercats (a Reus en tenim més de 70), no tan sols no els ajudem, sinó que els enfonsem”

La CUP volem involucrar els paradistes i les regidories de Salut, Participació i cultura en un nou projecte per als mercats municipals. Mariona Quadrada, regidora de la formació i número 5 de la llista, assegura que “cal actualitzar el projecte dels mercats d’una forma atractiva per a tota la població, per als paradistes i els possibles”. “Els mercats són un servei públic. Mentre es continuï donant permisos d’obertura a grans supermercats (a Reus en tenim més de 70), no tan sols no els ajudem, sinó que els enfonsem”, ha afegit.

Llegeix més
feminisme lgtbi reus

Un programa amb 25 mesures per una regidoria Feminista i LGTBI

Una de les prioritats dels 100 primers dies de mandat de la CUP de Reus és crear la regidoria feminista i amb perspectiva LGTBI per a l’impuls de polítiques transversals feministes i per l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’opció sexual. “Una regidoria amb personal tècnic i amb pressupost propi”, ha anunciat Marta Llorens, cap de llista de la formació. Miquel Reverte, regidor durant l’actual mandat i històric activista del col·lectiu H2O pels drets de la comunitat gai, lèsbica i transexual del Camp, ha afegit que “hem de fer de Reus un municipi on les persones LGTBI visquem sense angoixa“.

Llegeix més
habitatge reus

L’habitatge és un dret bàsic, fem propostes valentes per garantir-lo!

En els primers 100 dies de mandat, la CUP emplaçarà una taula de negociació amb tots els agents immobiliaris, socials i veïnals implicats en l’habitatge per establir uns preus de lloguer màxims al municipi

Aquest migdia, la CUP hem fet una roda de premsa per presentar les nostres mesures per garantir el dret a l’habitatge a la ciutat, en un context d’emergència social, resultants del treball adquirit al llarg d’aquests quatre anys i seguint les recomanacions dels col·lectius en defensa del dret a l’habitatge. “Per a la CUP, una de les màximes prioritats dels primers dies de mandat serà obrir una taula de negociació per establir, amb el màxim consens possible, uns preus de lloguers mínims i màxims adequats a la renda del municipi” ha explicat Marta Llorens, alcaldable de la formació de Reus.

Llegeix més

Col·labora i contacta'ns


La persona responsable del arxiu fera servir les dades que heu escrites per posar-se en contacte amb vostès i respondre a les vostres sol·licituds. Aquest arxiu amb les vostres dades esta guardat al nostre servei de hosting d'una manera segura.

2019/05/26 22:40:26

Youtube

Facebook

Candidatura d'Unitat Popular de Reus

La Candidatura d'Unitat Popular de Reus (CUP Reus) està oberta a la participació de totes les persones i col·lectius que, des de l'àmbit local, treballem per construir un poble lliure i socialment just.
Candidatura d'Unitat Popular de Reus
Candidatura d'Unitat Popular de Reus ha compartit un enllaç.2 days ago
La CUP de Reus és l’única formació que ha defensat al ple la municipalització d’aquest servei, que té la partida de despesa més gran del pressupost de l’Ajuntament de Reus (entre 12 i 13 milions d’euros). El govern municipal de Reus va anunciar ahir l’inici del concurs públic per al...
Candidatura d'Unitat Popular de Reus
Candidatura d'Unitat Popular de Reus2 days ago
Contra la repressió.
Per les llibertats i els drets civils, polítics i socials.
Fem que la #VagaGeneral18O sigui un èxit.

Suma't a les convocatòries! 👇
Candidatura d'Unitat Popular de Reus
Candidatura d'Unitat Popular de Reus4 days ago
#PleReus 🔴 | Marta Llorens: "Només el poble salva el poble. Amb previsió de la convocatòria de Vaga General el 18 d'octubre, cridem a les mobilitzacions i demanem al govern de #Reus que suspengui el ple municipal i l'activitat institucional prevista".
Candidatura d'Unitat Popular de Reus
Candidatura d'Unitat Popular de Reus4 days ago
#PleReus 🔴 | Edgar Fernàndez: "Ens posem al servei del carrer i de les institucions catalanes.
Portem arreu les nostres reivindicacions. Col·lapsem l'estat amb un #TsunamiDemocràtic.
Acceptem que això no té aturador.
No és temps d'indiferència.
Visca el poble i visca la terra!".

Twitter

2 days ago
PARLAMENT | "La més absoluta solidaritat i empatia amb les preses polítiques, en són 16, i també amb les exiliades, i amb tothom qui està patint la repressió de l’Estat i el braç de la violència policial desfermada. La vostra llibertat és la nostra lluita" @carlesral https://t.co/ENOVKPJfav CUPReus photo
2 days ago
Aquest vespre tornem al carrer! #EmpaperemREUS el dia previ a la #VAGAGENERAL d demà divendres.
Descarrega't els fitxers ds d https://t.co/vTlO4ZuH9v , imprimeix-los i porta'ls junt amb cola o cinta adhesiva. Pl Mercadal de #Reus 20h. La repressió no s'atura. Nos tampoc✊️ https://t.co/sUzdP9welS
CUPReus photo
2 days ago
#SERVEIS ♻️ | 🔴 Marta Llorens: “El nou contracte de recollida de la brossa no beneficia ni la ciutadania ni el medi ambient”.

👉 https://t.co/FfbBFNHCvK https://t.co/5fqTVStvwu
CUPReus photo
2 days ago
Contra la repressió.
Per les llibertats i els drets civils, polítics i socials.
Fem que la #VagaGeneral18O sigui un èxit.

Suma't a les convocatòries! 👇 https://t.co/ph5EcxsrwG
CUPReus photo